Wanachama ndani ya T-shirts za TAPA Mara baada ya Mkutano mkuu wa mwaka 2021